المعهد الإسلاميّ المعوّنة السلافية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على زيارتكم فى معهد الإسلامى المعوّنة. معكم السلامة والعافية

Susunan dan Kedudukan (Susduk)

Assalamualaikum Wr. Wb.


SUSUNAN DAN KEDUDUKAN (SUSDUK)
PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SALAFIYAH (YPIS ) AL-MUAWWANAH

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Sistem dan prosedur Yayasan Pendidikan Islam Salafiyah (YPIS) AL-Muawwanah memuat ketentuan mengenai mekanisme dan tata kerja pengurus.


BAB II SIFAT DAN KEDUDUKAN
Pasal 2
Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Salafiyah (YPIS) AL-Muawwanah adalah badan yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kepemimpinan tertinggi dan bersifat kolektif.


BAB III KEPENGURUSAN
Pasal 3
Kepengurusan Yayasan Pendidikan Islam Salafiyah (YPIS) AL-Muawwanah adalah ;
1. Pengurus Harian terdiri dari
Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara
2. Pengurus Pleno terdiri
Pelindung, Penasehat dan Anggota


BAB IV MEKANISME KEPENGURUSAN
Pasal 4
1. Pengurus Harian harus lengkap dalam 1 periode
2. Jika salah satu pengurus harian tidak dapat emnjalankan tugasnya dalam masa dua bulan berturut turut, maka secara otomatis diisi level berikutnya
3. Jika terjadi kekosongan jabatan Pengurus Harian, maka dapat diisi oleh Pengurus Pleno dalam tenggang waktu yang ditentukan.


BAB V TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS HARIAN
Pasal 5
Pengurus Harian mempunyai tugas, melaksanakan kebijaksanaan pengurus sesuai dengan AD/ART Yayasan Pendidikan Islam Salafiyah (YPIS) AL-Muawwanah serta keputusaan pengurus lainnya.

Pasal 6
Wewenang
Menentukan kebijaksanaan sesuai dengan AD/ART dan keputusan Permusyawaratan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Salafiyah (YPIS) AL-Muawwanah.

Pasal 7
Pengurus Harian bertanggung jawab menyampaikan laporan pada setiap Musyawarah Triwulan, Musyawarah Tahunan dan Musyawarh Pengurus.


BAB VI PEMBAGIAN TUGAS
Pasal 8
Ketua
1. Ketua memiliki tugas :
a. Memimpin dan mengendalikan kebijaksanaan pengurus Yayasan Pendidikan Islam Salafiyah (YPIS) AL-Muawwanah.
b. Memimpin Musyawarah Pengurus
2. Ketua memiliki wewenang :
a. Menentukan kebijaksanaan pengembangan program-program Yayasan Pendidikan Islam Salafiyah (YPIS) AL-Muawwanah.
b. Mewakili Yayasan Pendidikan Islam Salafiyah (YPIS) AL-Muawwanah baik dalam linggkungan intern maupun dalam berhubungan dengan pihak pihak luar
c. Menandatangi surat surat ;
C1. Surat Keputusan
C2. Surat Rutin
C3. Surat Penting lainnya.
d. Ketua bertanggung jawab pada Musyawarah Pengurus.

Pasal 9
Wakil Ketua
1. Wakil ketua memiliki tugas :
a. Membantu tugas ketua
b. Mewakili ketua apabila berhalangan.
2. Wakil Ketua memiliki wewenang ;
a. Melaksanakan wewenang ketua apabila ia berhalangan berdasarkan mandat dari ketua atau hasil musyawarah
b. Wakil Ketua bertanggung jawab kepada ketua.

Pasal 10
Sekretaris
1. Sekretaris memiliki tugas :
a. Membantu ketua atau Wakil Ketua dalam mengelola organisasi
b. Memimpin dan mengendalikan secretariat
2. Sekretaris memiliki wewenang :
a. Menentukan system management secretariat
b. Menandatangani Surat Keputusan bersama Ketua / Wakil Ketua
c. Sekretaris bertanggung jawab pada ketua

Pasal 11
Wakil Sekretaris
1. Wakil Sekretaris memiliki tugas membantu pelaksanaan tugas sekretaris
2. Wakil Sekretaris wewenang melaksanakan tugas sekretaris apabila ia berhalangan berdasarkan penunjukan atau keputusan Permusyawaratan Pengurus.

Pasal 12
Bendahara
1. Bendahara memiliki tugas :
a. Mengendalikan, menyimpan keluar masuk keuangan Yayasan Pendidikan Islam Salafiyah (YPIS) AL-Muawwanah.
b. Membuat laporan keuangan setiap bulan dan disampaikan kepada ketua da Permusyawaratan Pengurus
2. Bendahara berwenang :
a. Menentukan system keuangan Yayasan Pendidikan Islam Salafiyah (YPIS) AL-Muawwanah.
b. Menandatangani surat yang berkenaan dengan keuangan Yayasan Pendidikan Islam Salafiyah (YPIS) AL-Muawwanah.
c. Bendaahara bertan ggung jawab kepada ketua.

Pasal 13
Wakil Bendahara
1. Wakil Bendahara memiliki tugas membantu pelaksanaan tugas bendahara
2. Wakil Bendahara memiliki wewenang melaksanakan wewenang bendahara apabila ia berhalangan, berdasarkan penunjukan atau keputusan Permusyawaratan Pengurus.


BAB VII TUGAS, WEWENANG PENGURUS PLENO
Pasal 14
Pengurus Peleno mempunyai tugas, membantu Pengurus Harian dalam kebijakan Pengurus YASIM sesuai dengan AD/ART serta keputusan pengurus.

Pasal 15
Wewenang
Ikut aktif menentukan kebijaksanaan sesuai dengan AD/ART dan keputusan Musyawarah Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Salafiyah (YPIS) AL-Muawwanah.


BAB VIII PENUTUP
Pasal 14
1. Adapun hal hal yang belum diatur dalam peraturan iniakan ditentukan kemudian berdasarkan ketentuan yang berlaku
2. Peraturan ini berlaku sah sesuai tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Ciela
Pada Tanggal : 18 Januari 1980 M